Pinie

We are a small dynamic company which offers to our loyal customers new products every year as well as innovation of the already existing ones. We are very proud that we are currently the biggest producer of wooden carpenter’s planes in the world.

We are very proud that we are currently the biggest producer of wooden carpenter’s planes in the world.

Milestones

Technology

Trade fairs

Milestones

… to the present

Since its establishment in 2000 the company Pinie Lubná, Ltd. has focused on the production and sale of Pinie® brand wooden joinery tools. The brand along with the technology and seasoned wood supplies were purchased in 2000 from the company Pinie Čistá, Ltd. The history of the Pinie® brand goes back to the year 1918.

Initially, wooden handles were manufactured under the brand, and in 1932, the production of woodworking planes was launched. To this day, wooden planes represent the core of the company’s production.

At present, our company has 30 permanent employees and we manufacture more than 500 different products for wholesale, retail and end users. Our production line mainly includes joinery tools, locksmith worktables and workbenches as well as wooden components (eg. wedges, dowel rods, dowel pins, biscuit joiners, knot patches).

Pinie® products meet the highest quality criteria.

Technology

people • machines • know–how

The quality of our products relates to the care and attention devoted to the wood preparation before its machining and that is why we have taken extra care in this matter and the first steps of the preparation have been almost fully automated.

We pay extra attention to the storage of products, semi-finished products for production and seasoned timber. We also maintain stable temperature and air humidity.

This is to ensure the minimal occurance of cracks and inner tension in our products which significantly reduces the claim percentage.

 

We machine our products on the most modern and very productive machine CNC centres with high accuracy.

Constant investments to the most modern and very productive production technologies help us fight the worlwide competitors. The trend of the 21st century of automation of mass production is using robots, which we have also been using for several years in our production.

V boji s celosvětovou konkurencí nám pomáhají neustálé investice do nejmodernějších a velice produktivních výrobních technologií. Trendem automatizace sériové výroby 21. století je robotizace, kterou již několik let aplikujeme i v naší výrobě. Základem našich robotických pracovišť jsou japonské roboty Fanuc.

At the beginning of 2016 Pinie Lubná became equipped even with technologies for processing sheet materials and purchased the most modern large cutting centre and edgebander ABS from Format4.

This is a step to widen the possibilities of our firm mainly in the direction of complexity of our offer to supply and equip school workshops, not only with tools but also with furniture for tool storage as well as storage of materials.

Trade fairs

Rakovník • Las Vegas • Köln • Moscow

Every year we attend international fairs and exhibitions all around the world.

Tradičním je veletrh Eisenwarenmesse v Kolíně nad Rýnem, na kterém má naše firma pravidelně jeden z největších stánků v oboru. Mimo jiné jsme se stali účastníky veletrhu Mitex v Moskvě. Na každém veletrhu představujeme nemálo novinek z naší výroby.

Our projects

Na základě Žádosti o finanční podporu získala naše společnost Pinie Lubná, spol. s r.o. dotaci, která je financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Projekt nese název PINIE LUBNÁ NA VELETRZÍCH 2018 – 2020. Tento projekt spolufinancuje zahraniční veletrhy uskutečněné v letech 2018 – 2020 a jeho hlavním cílem je posílit naší pozici na současných zahraničních trzích a současně také zvýšit export o trhy nové.

V roce 2017 získala naše společnost Pinie Lubná, spol. s r.o. na základě Žádosti o finanční podporu dotaci na výrobu spárovek. Cílem projektu je posílení inovační výkonnosti a konkurenceschopnosti firmy.

V roce 2019 získala naše společnost Pinie Lubná, spol. s r.o. na základě Žádosti o finanční podporu dotaci na Rekonstrukci stodoly.