Pinie

Jsme štíhlá dynamická společnost, která nabízí rok od roku nejen nové výrobky ale i inovace těch stávajících.

Pinie Lubná se pyšní tím, že je v dnešní době největším výrobcem dřevěných truhlářských hoblíků na světě.

Milníky

Technologie

Veletrhy

Milníky

… až po současnost

Společnost Pinie se od svého vzniku orientuje na výrobu a prodej dřevěných truhlářských nástrojů a nářadí pod značkou Pinie®. Značku zakoupila společnost v roce 2001 s technologií a zásobami suchého dřeva od firmy Pinie Čistá, s.r.o. Historie značky Pinie® sahá k letopočtu 1918,

kdy se pod značkou Pinie vyráběly násady; poté se k výrobě v roce 1932 přidružila i výroba truhlářských hoblíků, které jsou pro naši společnost nosným produktem nabídky.

V současnosti má společnost 30 stálých zaměstnanců a více než 500 sériově vyráběných produktů. Portfolio výrobků sestává zejména ze skupin truhlářského nářadí, truhlářských a zámečnických stolů a hoblic a dřevěného spojovacího materiálu.

Klienty Pinie jsou velkoobchody, obchody i koncoví zákazníci.

Technologie

lidé • stroje • know–how

Kvalita našich výrobků je úměrná věnované péči samotné přípravě dřeva před jejím obrobením a proto jsme v tomto směru nenechali nic náhodě a první kroky přípravy polotovarů téměř stoprocentně zautomatizovali.

Skladování výrobků, polotovarů pro výrobu a vysušeného řeziva věnujeme značnou péči a ve skladu udržujeme konstantní teplotu a vlhkost vzduchu.

Toto zaručuje minimální výskyt prasklin a vnitřního pnutí v našich výrobcích a zmenšuje procento reklamací.

 

Broušení povrchu výrobků před lakováním, nebo olejováním věnujeme vysokou pozornost, k čemuž přispívají i jedny z nejmodernějších brusek s oscilací brusného pásu od českého výrobce Houfek.

Naše výrobky obrábíme na nejmodernějších a velice produktivních obráběcích CNC centrech s vysokou přesností. Díky moderním technologiím CAD/CAM jsme schopni výrobek velice snadno upravit dle přání zákazníka a poté bez nákladných investic do přípravků ekonomicky vyrobit.

V boji s celosvětovou konkurencí nám pomáhají neustálé investice do nejmodernějších a velice produktivních výrobních technologií. Trendem automatizace sériové výroby 21. století je robotizace, kterou již několik let aplikujeme i v naší výrobě. Základem našich robotických pracovišť jsou japonské roboty Fanuc.

Začátkem roku 2016 se Pinie Lubná vybavila i technologiemi pro zpracování deskového materiálu a zakoupila nejmodernější velkoplošné nářezové centrum a olepovačku hran ABS od značky Format4.

Tímto krokem se možnosti naší společnosti rozšířily hlavně ve směru komplexnosti nabídek vybavování školních dílen nejen nářadím, ale i nábytkem na nářadí a materiál.

Veletrhy

Rakovník • Las Vegas • Köln • Moscow

Pinie se každoročně zúčastňuje zahraničních veletrhů a výstav po celém světě.

Tradičním je veletrh Eisenwarenmesse v Kolíně nad Rýnem, na kterém má naše firma pravidelně jeden z největších stánků v oboru. Mimo jiné jsme se stali účastníky veletrhu Mitex v Moskvě. Na každém veletrhu představujeme nemálo novinek z naší výroby.

Naše projekty

Na základě Žádosti o finanční podporu získala naše společnost Pinie Lubná, spol. s r.o. dotaci, která je financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Projekt nese název PINIE LUBNÁ NA VELETRZÍCH 2018 – 2020 a PINIE LUBNÁ NA VELETRZÍCH 2020 – 2022. Tento projekt spolufinancuje zahraniční veletrhy uskutečněné v letech 2018 – 2022 a jeho hlavním cílem je posílit naší pozici na současných zahraničních trzích a současně také zvýšit export o trhy nové.

V roce 2017 získala naše společnost Pinie Lubná, spol. s r.o. na základě Žádosti o finanční podporu dotaci na výrobu spárovek. Cílem projektu je posílení inovační výkonnosti a konkurenceschopnosti firmy.

V roce 2019 získala naše společnost Pinie Lubná, spol. s r.o. na základě Žádosti o finanční podporu dotaci na Rekonstrukci stodoly.